top of page

תקנון רכישה באתר

כללי

1. המשתמשת באתר מצהירה ומאשרת בזה את תנאי השימוש באתר כדלקמן, כתנאי להמשך השימוש:

המשתמשת מצהירה בזה כי כל האמור בתנאי השימוש דלהלן מוסכם ומקובל עליו כתנאי לשימוש באתר corinnekitzis.com ולשירותים הניתנים באמצעות האתר

וכן בכל מדיה ו/או אפליקציה ו/או מכשיר שעליו מופיע האתר. השימוש באתר מעיד כי את.ה מאשר תנאי השימוש שלהלן. אם אינך מסכימה לתנאי שימוש אל

כולם או כל חלק מהם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה. corinnekitzis.com שומר על זכותו לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתו, ועל כן על המשתמש להתעדכן בתנאים לפני כל שימוש באתר. האתר מופעל ע"י קורין קיציס מרח' עצמון 7, פרדס חנה הגבלת גיל • כל אדם שהינו מעל גיל 16 וברשותו כרטיס אשראי ו/או ביט בבעלותו, יכול לרכוש את המוצר באתר.

2. תכני האתר

שימוש בתכנים ובשירותים המופיעים באתר הינם על אחריות המשתמשת. המידע המופיע באתר הינו בגדר המלצה או לרכישת מוצר או שירות כזה או אחר. corinnekitzis.com אינה אחראית לתוצאות ישירות ו/או עקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע, בתכנים, במוצרים ובשירותים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו של corinnekitzis.com לכך בכתב ומראש.

3. קניין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני לרבות בסימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר- הינו של corinnekitzis.com בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר, להציג, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי

כל חלק מתכני האתר בלא קבלת הסכמתו בכתב של corinnekitzis.com.

4. רכישת קורסים באתר

רכישת קורסים תתבצע רק לאחר רישום לאתר, הכולל הזנת פרטים אישיים וקבלת שם משתמש וסיסמא. שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה לכל צד שלישי. אם מצא המשתמש כי חשבונו נפרץ ידווח על כך מיידית ל corinnekitzis.com למייל corinnekitzis.office@gmail.com . על המשתמש לדאוג לחיבור מתאים לרשת האינטרנט, שיאפשר צפיה רציפה ובלתי מופרעת בתוכן הקורס, אשר ישודר על גבי רשת האינטרנט. תכני הקורסים / אודיו גייד שיוצגו באתר הינם בבעלות corinnekitzis.com בלבד, ובכל מקרה לא ניתנת למשתמש כל זכות בתכנים, מלבד הזכות לצפיה אישית, שאינה מסחרית. לא ניתן להתחבר לקורס ממספר מחשבים/ כתובות IP שונות אחרת הגישה לקורס תיחסם באופן מיידי.

5. אספקת המוצר הדיגיטלי

• מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצר הדיגיטלי ללקוח באופן דיגיטלי תוך שעה מרגע הרכישה )במנגנון אוטומטי הנשלח דרך האתר(. • מפעילת האתר לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. • המוצר יגיע לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי הלקוח בעת רכישת המוצר. אם מכל סיבה שהיא המוצר לא התקבל ו/או הגיע לספאם – ניתן לפנות לשירות לקוחות מפעילת האתר לפתרון ושליחה לכתובת דוא"ל חלופית.

5. א. אספקת מוצר שאינו דיגיטלי

corinnekitzis.com תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 7 ימי עסקים. • corinnekitzis.com לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה. • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

6. מדיניות ביטולים

ביטול עסקה ושירות והחזרת מוצרים תיעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן - התשמ”א 1981, כפי שיתעדכן מעת לעת וכן בהתאם לתקנות שיוצאו על פיו )

להלן : “החוק”(. משתמשת שרכשה את המוצר, לא תוכל לבטלו אלא רק בהתאם להוראות החוק בתוך 14 יום מהרכישה בלבד. מידה והמשתמשת החלה לצפות בקורס, היא לא תקבל כל החזר על הרכישה, גם לא באופן יחסי לצפייה. משתמש שרכש מוצר בהוראת קבע, יכול לבטלו בהתראה מראש של 14 יום לפני יום החיוב. corinnekitzis.com יהיה רשאי להפסיק את השירותים המסופקים למשתמש במידה ולא בוצע התשלום בגין הקורס שנרכש, או שבוטל התשלום בגינו.

המשתמשת מאשרת בזה קבלת חשבוניות אשר יופקו עבורה, לכתובת הדואר האלקטרוני שנרשם וזאת במקום משלוח חשבוניות מודפסות בדואר.

המשתמש מאשר corinnekitzis.com לשלוח אליו באמצעות המייל הודעות ותכתובות רלוונטיות לקורס שאליו נרשם.

מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. מפעילת האתר לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר. במידה ויש מניעה לצפות בקורס/ שימוש בקובץ אקסל/ הדפסת חוברת בשל תקלה טכנית או מכל סיבה שהיא שקשורה למכשיר או לעזרים של המשתמש, לא יינתן כל החזר. לעיתים תתכן גם בעיה במערכת ההפעלה של המכשיר שיכולה למנוע מצפייה בקורס או תפעול של הקבצים. בכל המקרים האלה, התיקון באחריות המשתמש בלבד ואין לחברה כל אחריות בשל כך.

7. הגבלת אחריות

corinnekitzis.com לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר ו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת או בעיות במחשב, טאבלט, מכשיר נייד ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

8. יצירת קשר

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, וכן לצורך מסירת הודעה לגבי זכויות יוצרים, ניתן לפנות אל כתובת דוא”ל:

corrinekitzis.office@gmail.com כל פנייה תטופל תוך יום עסקים. מפעילת האתר תעשה כל שביכלתה לטפל בפניות שיישלחו אל דוא”ל זה לעיל מוקדם ככל האפשר. אם מצאת בתכנים הנמצאים באתר או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש הינך מתבקש להודיע לנו על כך

9. פרטיות

• מפעילת האתר corinnekitzis.com, כמו גם גורמי משנה נוספים הפועלים מטעם מפעילת האתר ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע

המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. • מפעילת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מפעילת האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא מפעילת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. הסכמה לתקנון האתר כוללת בתוכה את מדיניות הפרטיות כחלק בלתי נפרד ממנו. • מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין. • כפתור "השלמת ההזמנה" יש משום הסכמה למפעילת האתר או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או משלוח, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של מפעילת האתר. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצו להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של מפעילת האתר ניתן לפנות למחלקת השירות של מפעילת האתר בדוא"ל: .corrinekitzis.office@gmail.com

9. תחולת דיני ישראל ומקום שיפוט

על תקנון זה וכן על הוראות מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה והשימוש באתר, לרבות בקשר התכנים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר, הינו בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל.מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

10. במידה ומימשתם קופון שמיועד לקהל מסויים שאינכם נמנים עימו, יחוייב ההפרש עד לגובה המחיר שמוצג באותו הזמן, ללא צורך באישורכם.

 
 
 
bottom of page