top of page
2e686e75-ed13-4745-b49c-0ca3925f71de.JPG
Screenshot 2024-03-25 at 16.06.15.png

שומעות רגע?!

פודקאסט

פודקאסט של החיים עצמם. מלק ג׳ל עד מהות החיים. כל שבוע נזמין אורח.ת

ונדבר איתה על נושא אחר שקשור ליומיום, לרגשות, לאיך לחיות את החיים האלה קצת יותר טוב ולגלות שאת לא לבד. פודקאסט בעיקר לנשים שגם גברים מוזמנים. 

bottom of page